top of page

הסבר על הטיסה האוירובטית במנחת מגידו

טיסת הכרות - טעימה אווירובטית

 

:הקדמה

אווירובטיקה, מורכבת משתי מילים אוויר ואקרובטיקה

הטיסה תכלול תדריך ותחקיר

התדריך יכלול חתך טיסה ודגשים לכל תרגיל בנפרד

בתחקיר נדבר על הביצוע באוויר

 

:מקום

ממריאים (ונוחתים) ממנחת מגידו

טסים מעל עמק יזרעאל הקסום

רואים מהאוויר מהים התיכון והכרמל עד הכנרת רמה"ג והגליל

 

 

:טיסת הכרות

מפגש ותדריך - 

הכרת המטוס, תא הטייס, היקשרות, וההתנהלות סביב הטיסה (כולל רגליים מקופלות בהמראה ונחיתה - 

המראה וטיסה לאיזור אימונים, מצבי טיסה בעומס של 4-5 גי בפניה חדה - 

LOOP  המימד האנכי - ביצוע - 

 :(הכרות עם תרגילים אווירובטיים (כ״א בנפרד

Loop, Immelmann, Split S, Cuban 8, Barrel Roll

תרגיל באנך Hammer Head או Climbing Roll

חזרה לנחיתה, מצבי טיסה -

אחסנת המטוס -

תחקיר -

 

:זמנים

 

משך כולל למפגש – כשעתיים

זמן טיסה כ- 45 דקות, סה"כ במטוס – כשעה

תדריך – כחצי שעה

תדלוק ואחסנה – כ- 15 דקות

תחקיר – כ- 15 דקות

 

:המלצות לטיסה

(בטן מלאה. לא לטוס על בטן ריקה. לאכול ולשתות עד שעה לפני הטיסה (לא ברגע האחרון

(נעלים סגורות (חובה

(לבוש נוח (כל עונות השנה)

בחורף, fleece/Sweatshirt (טמפ׳ האוויר בגובה האימון נמוכה בכ- 10 מעלות)

כיסים ריקים

(מצלמה אישית (במידה ויש

:סיכום

(מטרת הטיסה להנות (לא באנו לסבול

הטיסה מטבעה אינטנסיביות, רוצים להפיק את המירב. נעשה הפסקות למנוחה בין התרגילים

קצב ההתקדמות מותאם להרגשה הפיזית במהלך הטיסה

מטוס אקסטרה 300 מבט מעל
bottom of page