top of page

Advanced Courses

קורסים מתקדמים

Private Pilot

אחרי קבלת הרישיון הפרטי, ואחרי שטסת כבר מספיק שעות עם החבר'ה והמשפחה – הגיע הזמן להתקדם צעד נוסף בתעופה האזרחית, ולהתמקצע.

בית הספר מציע לחניכיו באופן שוטף קורסים לרישיונות והגדרים מתקדמים בעולם התעופה. מטרתם העיקרית היא העלאת הרמה המקצועית של הטייסים והכשרתם לתעופה מסחרית (בארץ ובחו"ל).

 

הקורסים המועברים במגידו תעופה:

הגדר לטיסת מכשירים

הגדר טיסת לילה

רישיון מסחרי

רישיון הדרכה

תא טיס של מטוס נוסעים
bottom of page