top of page

Military Pilot License Conversion

הסבת רשיון לטייסי חיל האוויר

הקורס מיועד לטייסי חיל האויר אשר רוצים למצוא את עתידם בתעופה האזרחית בארץ וברחבי העולם הגדול.

 

הקורס  בנוי כך שבמהלך זמן קצר ובמינימום שעות הטיסה הנדרשות בחוקת הטייס – יוכל החניך לגשת למבחנים הנדרשים.

 

הקורס מועבר על ידי מדריכי החברה, קברניטים בכירים לשעבר באל על.

     

ניתן להשתמש בפקדון הצבאי למשתחררי צה"ל לצורך מימון ההסבה.

תוכנית הקורס:

  • תוכנית בפטור אישי לטייסי ח"א.

  • הדרכה לרשיון מסחרי - 5 שעות טיסה במטוס

  • הדרכה להגדר מכשירים - 10 שעות טיסה, מתוכן 5 שעות במטוס ו-5 שעות במאמן טיסה (סימולטור)

  • ניתן לבצע מבחן מעשי משולב

טייס מסחרי עם מטוס ברקע
bottom of page