top of page

כדי לראות את הדו״ח עליך להיות מחובר לאתר עם שם המשתמש שלך

אני מבין כי דרישות המינימום הם 100 שעות טיסה לפחות, ללא מגבלות טיסה כלשהם, תרומה מלאה של כל עלויות הטיסה ללא קבלת תמורה כלשהיא, מעבר תדריך על ידי מדרי
הערות ומגבלות להתנדבות
דואר אלקטרוני
טלפון
שם משפחה
שם פרטי
נרשם בתאריך
bottom of page